Splitsings-KING, professioneel en snel.

Vanaf 250,- euro voor een pand met drie appartmenten. Altijd goedgekeurd en binnen twee weken geleverd. Splitsen met KING is onafhankelijk advies geven voor het splitsen van onroerend goed, zowel zakelijk als particulier.

Met meer dan twintig jaar ervaring opgebouwd heeft KING veel kennis, u kunt rekenen op kennis, relaties, kwaliteit en service op het gebied van vergunningen en splitsen.

Splitsingstekeningen

Ik werk overal in Nederland tegen een scherpe prijs vanaf 250,- euro bel: 0655957532:

Splitsingsvergunning
Heeft u een pand en wilt u het splitsen dan kan de regelgeving complex zijn, De gemeente vraagt o.a: puntentelling, funderingklasse, rapporten, vergunningen en tekeningent. KING kan u door het hele vergunningsproces begeleiden.

Splitsen van herbestemde gebouwen
Voor het hergebruik van gebouwen zoals kantoren, scholen, winkels en woningen verzorg KING in samenwerking met de opdrachtgever en de notaris, de hoofdsplitsing en ondersplitsing. Hierdoor krijgt elk appartementsrecht een eigen kadastraal nummer, bruto oppervlak in m2 per appartementsrecht en kan er afzonderlijk worden verkocht.  

Samenvoeging / Woningonttrekking
Het stadsdeel maakt het samenvoegen van woningen mogelijk maar onder strenge voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per stadsdeel verschillend. Het stadsdeel kan voorwaarden stellen waardoor de eigenaar het verlies aan woonruimte compenseert.

Omgevingsvergunning
En nog veel meer! Naast het splitsen bied ik een totaalpakket aan om het vaak complexe traject met bestemmingsplannen, vergunningaanvraag en bouwbesluit tot een succes te maken. Architect / Bouwtechnoloog KING onderscheidt zich door een op maat gesneden proces.