Compensatie

In principe wordt als compensatie uitgegaan van reële compensatie, waarbij dan gelijkwaardige woonruimte moet worden aangeboden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekozen voor financiële compensatie.

Het bedrag wordt o.a. bepaald door het aantal vierkante meters woonoppervlak NEN2580 dat de eigenaar onttrekt. De oppervlakte NEN2580 en de inhoud van het pand speelt bij de financiële compensatie een belangrijke rol.

Door bij de berekening gebruik te maken van de NEN 2580 worden de objectieve meetgegevens ingecalculeerd.