Funderingsinspectieput

Funderingsonderzoek

Het funderingsrapport moet aantonen dat de fundering aan “Kwaliteitsklasse II” voldoet. Dit betekent de fundering dat voor 25 jaar geen herstelwerkzaamheden nodig heeft. De funderingsklasse moet worden bepaald door een gespecialiseerd bedrijf, KING kan deze voor u inschakelen.

Als funderingsherstel nodig blijkt kan KING de benodigde rapporten coördineren voor de omgevingsvergunning (milieu).

Fase 1
Het onderzoek varieert per stadsdeel, maar in het algemeen moet een onderzoek uitgevoerd worden. Dit bestaat uit: archiefonderzoek, geotechnisch onderzoek, peilbuizen, vloerveldwaterpassing, lintvoegwaterpassing en een visuele inspectie. Het zakkingsgedrag van het pand door de aanwezige meetbouten wordt bij Bouw- en Woningtoezicht opgevraagd.

Fase 2
Afhankelijk van de resultaten wordt meestal in overleg met Bouw- en Woningtoezicht van het betreffende stadsdeel bepaald of er ook een inspectieput moet worden gegraven om de fundering visueel te inspecteren, en of bemonstering berekeningen moeten worden uitgevoerd. Het kan ook zijn dat extra meetboutenhergemeten moeten worden. Indien funderingscode 3 (of lager) wordt geconstateerd dan moet de fundering worden vernieuwd.