Splitsingstekening

Een splitsingstekening verbeeldt de grenzen tussen de ruimten voor privé- en gemeenschappelijk bezit, en is zoals de splitsingsakte van de notaris een juridische document gedeponeerd bij het Kadaster. De privéruimten zijn in dikke lijnen aangegeven (woning, berging, parkeerplaats).

Ik werk overal in Nederland tegen een scherpe prijs met een vast tarief:

Binnen twee weken krijg u een concept splitsingstekening, na goedkeuring wordt binnen één week de definitieve splitsingstekening gemaakt. De splitsingstekening wordt vervaardigd volgens de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 en volgens de richtlijnen Kadaster.

Stappen:

Stap 1: De opdrachtgever stuurt de huidige splitsingstekening of bouwarchieftekeningen en de kadaster situatietekening aan mij. Deze gegevens vormen samen de basis voor de splitsingstekening.

Stap 2: KING maakt een concept splitsingstekening en stuurt deze in pdf formaat aan u en de notaris.

Stap 3: De notaris controleert deze tekening samen met de opdrachtgever. Het kan zijn dat de begrenzingen onduidelijk zijn, deze kunnen dan verbeterd worden in de splitsingstekening.

Stap 4: KING maakt de definitieve splitsingstekening. De splitsingstekening wordt in pdf formaat geleverd aan de notaris en opdrachtgever, zodat de akte van splitsing kan ingedienend worden.

 

Splitsingstekening_03

De gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis, balkons) zijn in dunne lijnen aangegeven. Balkons en loggia's (inpandige of open balkons) zijn deel van de buitengevel en daarom in gemeenschappelijk bezit. Ze zijn géén privébezit, maar uitsluitend bestemd voor privégebruik.